Công Ty TNHH AMM GERMANY xin chính thức thông báo,

Từ ngày 12/3/2018, Do yêu cầu trong hồ sơ đăng ký bản quyền hình ảnh về việc không sử dụng các danh từ chỉ địa phương, Công ty TNHH AMM GERMANY chính thức sử dụng logo mới như hình ảnh dưới đây cho các ấn phẩm, sản phẩm thuộc quản lý của công ty

Logo mới thay thế và được sử dụng song song có giá trị tương đương với 3 phiên bản logo hiện hành và sẽ chính thức thay thế hoàn toàn các mẫu logo hiện hành của công ty TNHH Dược Phẩm Quốc Tế AMM GERMANY vào cuối năm 2018. 

Các mẫu logo hiện hành của AMM GERMANY (tính đến ngày 12/3/2018)

 

ĐỐI TÁC